Historikk


Etableringen 

I korpsets første protokoll fra den gang, kan vi lese følgende:

Etter en del forberedelser for å få stiftet et ungdomskorps på Grorud, ble det endelige møte til stiftelsen av et korps, berammet til fredag 14. mars 1930 hos Erling Johansen.

Møtet ble åpnet kl. 20.30, under ledelse av herr Johansen. Lederen redegjorde for de forberedelser han hadde gjort. Samtlige tilstedeværende erklærte seg villige til å være med å stifte et korps, deretter gikk man over til valg av styre.

Erling Johansen ble valgt til midlertidig formann. Alfred Rylander ble valgt til kasserer, og til sekretær ble Arne Tønderud valgt.

Så gikk man over til å behandle forskjellige punkter som skulle klarlegges og godtas. For eks. å skaffe sikkerhet for et lån som korpset nødvendigvis måtte ha for tilveiebringelse av instrumenter. Der ble enstemmig besluttet at herr Erling Johansen bemyndiges til, på korpsets vegne, å oppta dette lån, kr. 1.000,00.

Som dirigent ble engasjert herr Hans Lundgaard. Hvoretter møtet ble hevet.

Tolv medlemmer var tilstede.

A. Tønderud, sekr.    E. Johansen

Disse tolv medlemmene var tilstede:

Erling Johansen            Ivar Jørgensen            Sverre Lundgaard            Henry Pedersen (Westgård)

Alfred Rylander               Sverre Nilsen (Naulå) Arne Tønderud                Arne Hansen

Olaf Pedersen (Slette)    Arne Bondkall             Hans Berntsen                  Arthur Ingebretsen


Nytt møte ble avholdt 31. mars 1930, hvor Erling Johansen ble valgt til formann, Olaf Slette - viseformann og Henry Westgård - styremedlem.

Kontingenten ble fastsatt til kr. 1,00 pr. måned og instruktøren skulle foreløpig ikke ha noen lønn. På dette møtet ble også korpsets første lover vedtatt.


Den første øvelsen

Den første øvelsen fant sted 13. april, og det møtte 15 musikkinteresserte gutter. Instrumentfordelingen ble som følger:

Hans Lundgaard - Dirigent      Ivar Jørgensen - Ess-kornett   Sverre Lundgaard - Ess-kornett

Henry Westgård - B-kornett    Alfred Rylander - B-kornett       Erling Hammarquist - B-kornett

Sverre Neulå - Althorn             Arne Tønderud - Althorn           Arne Hansen - 1. Basun

Olaf Slette - 1. Basun                Arne Bondkall - 2. Basun          Hans Berntsen - 2. Basun     

Bertil Karlsen - Tuba                 Kaare Jørgensen - Cymbals    Helge Syversen - Skarptromme

Arthur Ingebretsen - Stortromme


Første spilleoppdrag

Allerede 1. mai samme år skulle korpset i ilden. Det var gjort avtale med Nydalen Tekstilarbeiderforening om spilling i demonstrasjonstoget. Det var knapp tid til øving, men medlemmene tro til og var klare 1. mai med følgende marsjer:

Defilermarsj av Alfr. Svendsen

Gammel Jegermarsj

Marsj av Møller

Conscritmarsj

Internasjonalen

 


17. mai samme år var korpset også i aksjon med spilling på Grorud og Furuset. Første korpstur gikk til Hurdal den 29. juli 1930.

8. desember 1930 ble det besluttet å gå til innkjøp av gule bukser. Medlemmene hadde selv mørke jakker, og dette ble korpsets første uniform.