Kontakt oss...


Hver tirsdag treffer du oss i tidsrommet 18.45 - 21.30 på vår øvelse på
Groruddalen Skole, Vestbyveien 13, 0976 Oslo.

 

Du kan skrive til oss på denne adressen:

Grorud Ungdomskorps
Boks 48  Grorud
0905 OSLO

 

Eller ringe korpsets styreleder:

Ane-Lene    Mobil: 918 62 931        E-post: ane-lene@hotmail.com

E-post adresser til øvrige med verv i korpset finner du på "Styret"-siden